Press enter to begin your search

Praca z tekstem

Podobno wszystko zostało już powiedziane

Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było powiedziane lepiej. Takie jest właśnie moje zadanie – korygować i dążyć do doskonałości.
Z przyjemnością przyjdę Państwu z pomocą w zakresie tworzenia i obróbki wszelkiego typu tekstów. Oto, co oferuję:

REDAKCJA

To pierwsze czytanie tekstu. Obejmuje poprawki gramatyczne, stylistyczne, ewentualne sugestie merytoryczne i co do układu treści. W ramach redakcji sprawdzam wszystkie pojęcia, daty i fakty. Poprawiam oczywiste błędy, a miejsca wątpliwe zaznaczam do rozstrzygnięcia z autorem. W pracach naukowych każdą pozycję z przypisu bądź bibliografii weryfikuję w katalogach (WorldCat i Nukat) i ujednolicam zapis aparatu naukowego.

Teksty redaguję najczęściej w programie Microsoft Word 2013 w trybie śledzenia zmian.

Zobacz cennik

KOREKTA

To drugie czytanie tekstu. W przypadku książek następuje już po składzie. Poprawki obejmują ortografię, interpunkcję, ewidentne błędy stylistyczne, a także kwestie techniczne, czyli błędy składu, kontrolę pagin, rysunków bądź zdjęć wraz z podpisami, sierot, wdów i innych bękartów. Przypisy sprawdzam pod kątem jednolitego zapisu, ale już nie w katalogach (chyba że ewidentnie czegoś w nich brakuje). Oczywiście zaznaczam także wszelkie nieścisłości czy błędy merytoryczne, choć teoretycznie na tym etapie nie powinny się już pojawić.

Korektę tekstów wykonuję najczęściej kolorowymi pisakami na wydruku. Poprawki skanuję i wysyłam mailem bądź przesyłam wydruk pocztą. W Krakowie mogę dostarczyć wydruk osobiście.

Na życzenie nanoszę korektę bezpośrednio na plik *.pdf, wykorzystując kolorowe wyróżnienia i komentarze w dymkach.

Zobacz cennik

COPYWRITING

Przygotowuję teksty na zamówienie: opisy produktów, treści do katalogów, recenzje, artykuły informacyjne i publicystyczne. Pracuję na otrzymanych materiałach lub zgłębiam temat samodzielnie.

Zobacz cennik

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Spisuję ze słuchu nagrania audio i wideo, np. z webinarów, konferencji, podcastów. Opracowuję tekst pod kątem językowym. Na życzenie dostosowuję język mówiony do wymogów słowa pisanego, dzielę całość na bloki merytoryczne, dodając śródtytuły, wyodrębniając dygresje itp.

Zobacz cennik